Випускникам

Висновок наукового керівника завантажити ;

Витяг з протоколу фахового семінару завантажити .