Накази МОНу

 1. Лист МОН  “Про впровадження тематики європейської інтеграції в освітній процес та тематику наукових досліджень” завантажити.
 2. Наказ № 1359 від 31.01.2022 р “Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук” переглянути.

 3. Лист МОН № 21/92-21 від 12.04.2021 року “Щодо участі в освітніх програмах у Китайській Народній Республіці” завантажити. 
 4. Наказ № 128 від 01.02.2021 р (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за №454/36076) “Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм” завантажити.
 5. Лист МОН  “Про подання претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної ради України для молодих учених докторів наук” завантажити.
 6. Лист МОН  “Про надання інформації” завантажити.
 7. Вимоги з наказу № 1220 до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  завантажити.
 8. Наказ № 1220 від 23.09.2019 року “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” завантажити.
 9. Зміни до наказу № 1220 від 26.03.2024 переглянути
 10. Наказ №759 від 31.05.2019 року “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40” завантажити.
 11. Наказ № 167  від 06.03.2019 року “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії” завантажити .
 12. Наказ № 40 від 12 січня 2017 року “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” завантажити.
 13. Наказ №523 від 18.05.2016 р. “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні ” завантажити.
 14. Наказ №389 від 08.04.2016 р. “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні ” завантажити.
 15. Лист МОН № 1/9-64 від 05.02.16 року “Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” завантажити.

 16. Наказ №1151 від 06.11.2015 р. “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” завантажити .