Перелік документів для вступу до докторантури для здобуття доктора наук , які подає вступник

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора наук подають на ім’я ректора Університету такі документи:

 • особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з фотокарткою, завірений відділом кадрів та автобіографія;
 • копію трудової книжки (засвідченої відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчену печаткою установи);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію диплома доктора філософії (Phd) або кандидата наук;
 • автореферат захищеної кандидатської дисертації;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого структурного підрозділу Університету, що розглядав план дослідницької роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
 • типову угоду;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 файлами.

 

 • Відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 під час виконання вимог до зарахування вступники повинні надати копії військово-облікового документа. Військово-обліковими документами є: для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток. Копії документів можуть бути надіслані на електронну адресу відбіркових комісій, або надані особисто вступником при звертанні у відбіркову комісію. У випадку надання копій військово-облікових документів у період виконання вимог до зарахування, вступник зобов’язаний пред’явити оригінали цих документів у строк непізніше ніж за 10 днів після початку навчання.

 

У випадку не надання вищеперерахованих документів вступник вважається таким, що не виконав вимоги до зарахування, виключається зі списку рекомендованих до зарахування.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів для здобуття ступеня доктора філософії (Phd).