Аспірантам 1 року навчання

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта складається з освітньої та наукової складових.

  1. Зразок розгорнутого плану-проспекту дисертаційного дослідження аспіранта (докторанта).
  2. Зразок оформлення загального навчального плану роботи аспіранта .
  3. Презентація: навчання в аспірантурі.

Програмові вимоги до ісптів зі спеціальностей.