Перелік спеціальностей

                             Аспірантура                         Докторантура
011 – Освітні, педагогічні науки 011 – Освітні, педагогічні науки
014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)
017 – Фізична культура і спорт
023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
025 – Музичне мистецтво 025 – Музичне мистецтво
032 – Історія та археологія 032 – Історія та археологія
033 – Філософія  –
034 – Культурологія 034 – Культурологія
035 – Філологія 035 – Філологія
051 – Економіка 051 – Економіка
052 – Політологія 052 – Політологія
053 – Психологія 053 – Психологія
071 – Облік і оподаткування
073 – Менеджмент  
081 – Право 081 – Право
091 – Біологія і біохімія 091 – Біологія і біохімія
102 – Хімія  –
104 – Фізика та астрономія 104 – Фізика та астрономія
105 – Прикладна фізика та наноматеріали 105 – Прикладна фізика та наноматеріали
111 – Математика 111 – Математика
132 – Матеріалознавство  –
171 – Електроніка  –
201 – Агрономія  –
205 – Лісове господарство 205 – Лісове господарство
227 – Терапія та реабілітація 227 – Терапія та реабілітація
281 – Публічне управління та адміністрування 281 – Публічне управління та адміністрування
291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  –