Корисна інформація

  1. Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
  2. Зустріч наукових керівників аспірантів та гарантів освітніх програм третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PHD) нашого університету
  3. Важлива інформація
  4. План роботи на 2020 – 2021 навчальний рік з аспірантами
  5. Вимоги до наукових публікацій науково-педагогічних працівників та здобувачів при створенні разових спеціалізованих рад для захисту докторів філософії
  6. Вимоги до наукових публікацій науково-педагогічних працівників та здобувачів при створенні разових спеціалізованих рад для захисту докторів філософі-2