Разові спеціалізовані вчені ради для присудження ступеня доктора філософії

  1. Призначення рецензентів.
  2. Створення разової спеціалізованої вченої ради.
  3. Подання документів в разову спеціалізовану вчену раду.
  4. Захисти в разових спеціалізованих вчених радах для здобуття ступеня доктора філософії.

 

 

  1. Зразки документів, які необхідні для захисту роботи в разовій спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)
  2. Нормативні документи.