Фаховий семінар для апробації дисертації Паски Т. В.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 № 44 та положення університету для забезпечення проведення попередньої експертизи дисертації на тему «Розвиток гуцульщинознавства в системі національної освіти і виховання дітей та молоді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» виконану аспірантом 4 року навчання денної контрактної форми навчання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Паски Тараса Валерійовича для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Фаховий семінар для апробації дисертації Паски Т. В. відбудеться 16 вересня 2022 року о 14:00 год. офлайн в 509 аудиторії на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Педагогічного факультету у такому складі:

Стражнікова І. В. – доктор педагогічних наук, професор – голова семінару;

Зюбрицька О. Й. ­– старший лаборант кафедри – секретар семінару;

Стинська В. В. – доктор педагогічних наук, професор, гарант ОНП «Освітні, педагогічні науки»;

Прокопів Л. М. – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару;

Джус О. В. – доктор педагогічних наук, професор – науковий керівник;

Завгородня Т. К. – доктор педагогічних наук, професор – член семінару;

Савчук Б. П. – доктор історичних наук, професор – член семінару;

Кіндратюк Б. Д. – доктор мистецтвознавства, професор – член семінару;

Білавич Г. В. – доктор педагогічних наук – член семінару;

Ковальчук В. М. – кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару;

Салига Н. М. – кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару;

Єгорова І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару;

Лемко Г. І. – кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару;

Ворощук О. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент – член семінару.