Фаховий семінар для апробації дисертації Олійника Олега Васильовича

Вiдповiдно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософiï вiд 12.01.2022 № 44 та положення університету “Про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника” для забезпечення проведення попередньої експертизи дисертації на тему “Діяльність Червоного Хреста у Галичині в 1 половині ХХ ст.”, виконану аспірантом 2016 – 2020 навчальних рокiв денної державної форми навчання за спеціальністю 032 Історія та археологія Олійником Олегом Васильовичем для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 Історія та археологія, та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертації

19 вересня 2022 року 0 17:00 год.

відбудеться фаховий семінар для апробації дисертації Олійника О. В. онлайн за посиланням   на кафедрі всесвітньої історії факультету історії, політології і мiжнародних відносин у такому складі:

Жерноклеєв Олег Станіславович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньоï iсторiї – голова семінару;

Щербін Лілія Василівна кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії-секретар семінару;

Волощук Мирослав Михайлович доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії – гарант даноï ОНП;

Бурачок Лілія Василівна кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії – науковий керівник;

Борчук Степан Миколайович доктор історичних наук, професорк афедри всесвітньої історії – член семінару;

Райківський Ігор Ярославович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії – член семінару;

Королько Андрій Зіновійович кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України i метидики викладання історії – член семiнару;

Марущенко Олександр Володимирович кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії – член семiнару;

Єгрешій Олег Ігорович кандидат історичних наук, доцент кафедри iсторiї України i методики викладання історії – рецензент,

Дрогомирецька Людмила Романівна кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України i методики викладання історії – член семiнару;

Кобута Степан Йосифович кандидат історичних наук, доцент кафедри – iсторiї України i методики викладання iсторiї – член семiнару;

Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики в сторiї – член семiнару;

Сигидин Михайло Васильович доцент кафедри історії України і методики викладання історії, заступник декана факультету iсторiї, політології і мiжнародних відносин – член семiнару;

Міщук Андрій Іванович кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання iсторiї – член семiнару.