Фаховий семінар для апробації дисертації Мосори М. А.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 № 44 та положення університету для забезпечення проведення попередньої експертизи дисертації “Сепаратизм як інституціоналізована політична практика: виклики для Європейського Союзу і України ” виконану аспірантом 2017-2021 років навчання денної державної форми за спеціальністю 052 – Політологія Мосорою Михайлом Андрійовичем для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія, та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

09.06.2022 року о 14 годині відбудеться фаховий семінар для апробації дисертації Мосори М. А.  онлайн на кафедрі політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин у такому складі:

Климончук В.Й. – доктор політичних наук, професор – голова семінару, гарант даної ОНП;

Липчук О.І. – кандидат політичних наук, доцент – секретар семінару;

Монолатій І.С. – доктор політичних наук, професор – науковий керівник;

Ломака І.І. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару;

Доцяк І.І. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару;

Москалюк М.Ф. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару;

Марчук В.В. – доктор історичних наук, професор – член семінару;

Дерев’янко С.М. – доктор політичних наук, професор – член семінару;

Міщук М.Б. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару;

Кобець Ю.В. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару;

Мадрига Т.Б. – кандидат політичних наук, доцент – член семінару.

Посилання на семінар