І курс

ІІ семестр 2022 – 2023 навчального року для аспірантів І року навчання 

Групи Понеділок Вівторок Середа Четвер
1 пара з 1700 – 1820 
Ас-11 (потік 1) Іноземна мова

(факультет іноземних мов)

Англійська мова

(група 1)

посилання

Викладач: к. філол. н., доц., Петрина О. С.)

( група 2)

посилання

Викладач: к.філол.н., доцент Куравська Н.Ю.)

( група 3)

посилання

Викладач: к. філол. н., доц., Дойчик О. Я.

( група 4)

посилання

Викладач: к.філол.н., доцент Телегіна Н.І.

( група 9)

посилання

Викладач: Кулага Д. Є .

Німецька мова

група 1

посилання

Викладач: к. філол. н., доц., Остапович О. Я.)

Французька мова

група 1

посилання

Викладач: к. філол. н., проф., Яцків Н. Я)

Базовий курс № 1

Ас-12 (потік 2)

Ас-13 (потік 3) Іноземна мова

(факультет іноземних мов)

Англійська мова

(група 5)

посилання

Викладач: к. філол. н., доц., Петрина О. С.)

( група 6)

посилання

Викладач: к.філол.н., доцент Куравська Н.Ю.)

( група 7)

посилання

Викладач: к. філол. н., доц.,         Дойчик О.Я.

( група 8)

посилання

Викладач: к.філол.н., доцент     Телегіна Н.І.

 

 

Ас-14 (потік 4)
Ас-15 (потік 5) Німецька мова

група 1

посилання

Викладач: к. філол. н., доц., Остапович О. Я.)

Французька мова

група 1

посилання

Викладач: к. філол. н., проф., Яцків Н. Я)

 

Іноземна мова

(факультет іноземних мов)

Англійська мова

(група 10)

посилання

Викладач: Дуб О.Б.

 

 

2 пара з 1830 – 1940
Ас-11 (потік 1)

Організація наукової діяльності

(викладач: д. ф.-м. н., проф., Гасюк І. М.

Посилання)

 

Базовий курс №2

Базовий курс №4
Ас-12 (потік 2)

Організація наукової діяльності

Викладач: д. ф.-м. н., проф., Ільницький Р. В.

Посилання)

Ас-13 (потік 3)
Ас-14 (потік 4)
Ас-15 (потік 5)  

 

Іноземна мова

(факультет іноземних мов)

Англійська мова

(група 11)

посилання

Викладач: Дуб О.Б.

 
3 пара з 1950 – 2110
Ас-11 (потік 1)

Базовий курс №3

Базовий курс №5
Ас-12 (потік 2)
Ас-13 (потік 3)

Організація наукової діяльності

Викладач: д. ф.-м. н., проф., Ільницький Р. В.

Посилання)

Ас-14 (потік 4)

Організація наукової діяльності

(викладач: д. ф.-м. н., проф., Гасюк І. М.

Посилання)

Ас-15 (потік 5)

Організація наукової діяльності

Викладач: д. ф.-м. н., проф., Гасюк І. М.

Посилання)

 

 

011  Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015 Професійна освіта за предметними спеціалізаціями

017 Фізична культура і спорт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

025 Музичне мистецтво

032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

081 Право

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика і наноматеріали

111 Математика

171 Електроніка

201 Агрономія

205 Лісове господарство

227 Фізична терапія, ерготерапія

281 Публічне управління та адміністрування