Редакційна колегія наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» запрошує до публікації статей у 2023 р.

Редакційна колегія наукового журналу «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» запрошує до публікації статей у 2023 р. Журнал включено до категорії “Б” “Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук і доктора філософії”: 1) у галузі економічних наук за Читати далі