Щиро вітаємо Годлевську Мирославу Андріївну  з успішним захистом дисертації

Щиро вітаємо Годлевську Мирославу Андріївну  з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Тема дисертації: «Електродні матеріали гібридних суперконденсаторів на основі нанокомпозитів NiFe2O4 / rGO».

Коцюбинський Володимир Олегович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Захист відбувся 11.05.2023 року.

Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!