Вітаємо з успішним захистом Бандуру Лілію Романівну

Щиро вітаємо Бандуру Лілію Романівну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (90-ТІ РР. ХХ ст. – ПОЧАТОК ХХІ ст.) Науковий керівник: Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Мергеля Миколу Руслановича

Щиро вітаємо Мергеля Миколу Руслановича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ Науковий керівник: Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судочинства Ось і захищена Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Мандро Лесю Олегівну

Щиро вітаємо Мандро Лесю Олегівну з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS» У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Науковий керівник: Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Годлевського Миколу Андрійовича

Щиро вітаємо Годлевського Миколу Андрійовича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: НАНОКОМПОЗИТИ CuFe2O4/ВІДНОВЛЕНИЙ ОКСИД ГРАФЕНУ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Науковий керівник: Коцюбинський Володимир Олегович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Ось Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Іванічка Олега Миколайовича

Щиро вітаємо Іванічка Олега Миколайовича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: МЕХАНІЗМИ НАКОПИЧЕННЯ ЗАРЯДУ АСИМЕТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВОГО МАТЕРІАЛУ РІЗНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ Науковий керівник: Будзуляк Іван Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Сологуба Святослава Ігоровича

Щиро вітаємо Сологуба Святослава Ігоровича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Наукові керівники: Пилипів Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Левандівський Омелян Тарасович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Ось і захищена кандидатська. Від усієї Читати далі