Вітаємо з успішним захистом Годлевського Миколу Андрійовича

Щиро вітаємо Годлевського Миколу Андрійовича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: НАНОКОМПОЗИТИ CuFe2O4/ВІДНОВЛЕНИЙ ОКСИД ГРАФЕНУ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Науковий керівник: Коцюбинський Володимир Олегович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Ось Читати далі

Вітаємо з успішним захистом Іванічка Олега Миколайовича

Щиро вітаємо Іванічка Олега Миколайовича з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Тема дисертації: МЕХАНІЗМИ НАКОПИЧЕННЯ ЗАРЯДУ АСИМЕТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВОГО МАТЕРІАЛУ РІЗНОЇ МОРФОЛОГІЇ І СТРУКТУРИ Науковий керівник: Будзуляк Іван Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і Читати далі