Для аспірантів спеціальностей 2011 року

Складання кандидатських іспитів з наступних спеціальностей:

01.01.01 – Математичний аналіз;

01.01.06 – Алгебра та теорія чисел;

01.04.07 – Фізика твердого тіла;

01.04.18 – Фізика і хімія поверхні;

01.04.24 – Фізика колоїдних систем;

03.00.04 – Біохімія;

03.00.05 – Ботаніка;

03.00.16 – Екологія;

05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали;

05.27.01 – Твердотільна електроніка;

06.01.01 – Загальне землеробство;

06.03.03 – Лісознавство і лісівництво;

07.00.01 – Історія України;

07.00.02 – Всесвітня історія;

07.00.05 – Етнологія;

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит;

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

09.00.05 – Історія філософії;

09.00.07 – Етика;

10.01.01 – Українська література;

10.01.05 – Порівняльне літературознавство;

10.01.06 – Теорія літератури;

10.02.01 – Українська мова;

10.02.15 – Загальне мовознавство;

12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова);

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;

13.00.08 – Дошкільна педагогіка;

17.00.03 – Музичне мистецтво;

17.00.05 – Образотворче мистецтво;

17.00.06 – Декоративне і прикладне мистецтво;

19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія;

23.00.02 – Політичні інститути та процеси;

23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;

24.00.03 – Фізична реабілітація;

26.00.01 – Теорія та історія культури;

26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство.

 

Список документів для складання кандидатського іспиту зі спеціальності для аспірантів та здобувачів нашого університету

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Розгорнутий план дисертації (зразок на сайті).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта (зразок на сайті).
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Пластиковий швидкозшивач з файлами.

 

Список документів для складання кандидатських іспитів з філософії і іноземної мови для аспірантів та здобувачі інших навчальних закладів:

 • заяву на ім’я ректора;особистий листок обліку з автобіографією;
 • копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію трудової книжки (засвідчену відділом кадрів за основним місцям роботи, засвідчені печаткою установи);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач і 10 файлів.
 • витяг про затвердження теми дисертації
 • Реферат з філософії (тема реферату узгоджується з професором Возняком Степаном Михайловичем на кафедрі філософії) обсяг реферату 25 друкованих сторінок шрифт 14.;
 • Реферат з іноземної мови: переклад 150 сторінок книги іноземного видання, за даним перекладом готується реферат обсягом 25 друкованих сторінок шрифт 14; на 3 сторінки наукова тема дослідження; словник термінів 150(термінів).Книги для перекладу затверджуються на відповідних кафедрах (англійської філології, німецької філології та світової літератури та французької мови)
 • Квитанція про оплату

Прийом документів проводиться до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Оплату за кандидатські іспити провести до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія)

Реферати з філософії і іноземної мови (з допуском викладача кафедри іноземної мови) подаються у відділ аспірантури до 31.03.(весняна сесія) та 30.09 (осіння сесія).

 

 

Список документів, які подають аспіранти та здобувачі інших навчальних закладів у відділ аспірантури та докторантури ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” для складання кандидатського іспиту зі спеціальності або додаткового іспиту

 

 • Заяву на ім’я ректора університету.
 • Лист клопотання на ім’я ректора університету вузу де закріплений аспірант (здобувач).
 • Копія рішення спеціалізованої вченої ради про призначення складання додаткового кандидатського іспиту
 • Особистий листок обліку з автобіографією.
 • Копію диплома і додаток про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцям роботи, завірені печаткою установи).
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови.
 • Витяг із засідання Вченої ради університету (інституту) про затвердження теми дисертації.
 • Розгорнутий план дисертації (3-4 сторінки).
 • Список публікацій.
 • Додаткову програму до кандидатського іспиту, затверджену на засіданні кафедри аспіранта і вченій раді відповідного структурного підрозділу.
 • Витяг із засідання кафедри про стан готовності дисертації.
 • Копію паспорта та ідентифікаційного коду.
 • Пластиковий швидкозшивач із файлами.
 • Квитанція про оплату

 

Важливі документи:

 • Заява про складання кандидатського іспиту завантажити
 • Протокол засідання кафедри про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту завантажити
 • План-проспект дисертаційного дослідження завантажити
 • Додаткова програма кандидатського іспиту завантажити
 • Список власних публікацій завантажити
 • Тематика рефератів з філософії завантажити
 • ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ для аспірантів та здобувачів «доктора філософії» завантажити